Toplotna črpalka za ogrevanje in hlajenje objektov (VODA:VODA)

Ogrevalna toplotna črpalka VODA-VODA je namenjena za ogrevanje stanovanjskih in poslovnih objektov. 

Kot vir toplote se koristi podtalna voda in sicer s prečrpavanje le te skozi uparjalnik toplotne črpalke s pomočjo potopne ali druge črpalke. V uparjalniku podtalna voda odda toploto in se ohlajena do 5°C vrača nazaj v bazene s podtalno vodo. Za vračanje vode izdelamo ponorno vrtino ali plitvejšo ponikovalnico. Odlika tovrstnih toplotnih črpalk je možnost uporabe skozi vso leto brez pomoči kotla.

Toplotna črpalka dosega zelo visok izkoristek (grelno število nad 5). Pred nakupom oziroma montažo je potrebno preveriti, če je na razpolago dovolj podtalne vode, kakšne kvalitete je in ali je temperatura ustrezna. Temperatura ne sme biti nižja od 7°C, potreben pretok pa 0,25m3/kW toplotne moči. Ogrevalni sistem v objektu naj bo nizkotemperaturni, izveden kot talno, stensko ali zračno ogrevanje. Razlog za takšno ogrevanje je višje grelno število.

Poleg ogrevanja je možno tudi pasivno hlajenje objekta preko vmesnega toplotnega prenosnika. Priporočen način hlajenja je stropno s cevnimi registri ali zračno hlajenje preko konvektorjev. Toplotna črpalka se namesti v kotlovnico, kjer se poveže z ogrevalnim sistemom. Poleg objekta je mogoče ogrevati tudi sanitarno vodo. Strokovnjake, ki se ukvarjajo z vrtalnimi deli, jih lahko najdete tukaj.