Toplotna črpalka za ogrevanje in hlajenje objektov (ZRAK:VODA)

Ogrevalna toplotna črpalka ZRAK/VODA je namenjena za ogrevanje stanovanjskih in poslovnih objektov.

Kot vir toplote se koristi zunanji zrak, katerega toplota se zajema preko zunanjega zračnega uparjalnika. Uparjalnik je pred zamrznitvijo zaščiten s postopkom občasnega odtaljevanja. Tovrstne toplotne črpalke se uporabljajo predvsem za ogrevanje v prehodnih obdobjih, ponavadi v kombinaciji z dodatnim ogrevalnim sistemom ali električnim grelnikom.

Toplotna črpalka deluje do zunanje temperature -20°C, pod pod to temperaturo delovanje ni več ekonomično. Toplotna črpalka se namesti v kotlovnico, kjer se poveže z ogrevalnim sistemom.

Povezati je potrebno še zunanji uparjalnik in agregat TČ v kotlovnici. Poleg objekta je mogoče ogrevati tudi sanitarno vodo.