Prezračevalni sistemi: Individualni sistemi prezračevanja

Individualni prezračevalni sistemi temeljijo na potrebah in ustreznem pretoku zraka v celotnem bivalnem območju.

Glede na potrebe in stopnjo vlažnosti zraka prenašajo ventilatorji izrabljen zrak iz kopalnice, kuhinje, WC-ja ali pralnice navzven ali v prezračevalne jaške. Na ta način nastane v stanovanju majhen podtlak, zaradi katerega skozi vhodne enote za dovod zraka priteka svež in filtriran zrak v dnevne sobe, spalnice, otroške sobe in delovne prostore.

Vratne ali druge reže zagotavljajo pretok svežega zraka med prostori z vhodi zunanjega svežega zraka in prostori z odzračevanjem izrabljenega zraka. Svež zrak torej stalno priteka: od zunaj najprej v bivalno območje (sobe), nato pa v prostore opremljene z odzračevanjem izrabljenega zraka (kuhinja, sanitarije,…).

Brez hrupa in škodljivih snovi ter brez vetra in neugodnih vremenskih vplivov. Nastanek prepiha preprečujejo protiprepišna varovala in omejitev volumna zračnega pretoka v vhodnih enotah za dovajanje zraka.

Vgrajeni dušilci hrupa zagotavljaja, da se tudi ob najbolj prometni cesti v stanovanje ne bo širil hrup, temveč le svež zrak.