Prezračevalni sistemi: Centralni rekuperacijski prezr. sistemi

V zadnjem času se zaradi vedno kvalitetnejšega tesnenja gospodinjskih objektov v le-teh pojavlja problem kvalitete zraka in povečane količine vlage.

Zaradi tega smo se posvetili temu problemu in začeli razvijati sistem vgradnje hišnih prezračevalnih sistemov, ki zagotavljajo:

  • izrabo toplote, ki jo iz vseh prostorov sesamo in tudi iz kuhinjske nape ter iz WC prostorov s posebnimi rekuperacijskimi sistemi
  • ekonomično rabo energije (naprave z vgrajenimi ploščatimi ali rotacijskimi izmenjevalniki)
  • filtriranje zraka
  • vso potrebno dodatno opremo naprav (dogrevanje, hlajenje, vlaženje, …)

Zanimanje strank se pojavlja predvsem pri novogradnjah in izvedbi sanacij.
Sistem je možno projektirati z kanalskimi trasami kot:

  • prezračevalna naprava z pokrivanjem toplotnih izgub objekta preko rekuperacije in električnega grelnika ali
  • sistem zračnega električnega ali vodnega ogrevanja in/ali kompresorskega hlajenja. Pri ogrevanju se v kombinaciji vodnega grelnika sistem priključi na obstoječ kotel ali toplotno črpalko, pri hlajenju pa na zunanjo kompresorsko enoto. Pri priključitvi na toplotno črpalko se priporoča uporaba visokotemperaturne črpalke.
  • Prav tako se oba sistema lahko priključi na zračni zemeljski kolektor kar dodatno zmanjšuje rabo ogrevne ali hladilne energije.

Shematski prikazi poteka kanalov v stanovanjskih objektih: