O podjetju

Ni ga lepšega občutka kot zazreti se v oči kupca in videti zadovoljstvo in zaupanje. To nam je temeljna vrednota na poti pri uresničevanju osebnih in poslovnih ciljev, predvsem pa naše vizije.

Vizija

Poslovna vizija podjetja EnND Energija Nove Dobe je razviti prepoznavno in priznano podjetje, ki bo postalo sinonim za ekonomične, kakovostne in učinkovite energetske rešitve.
Na poti k izpolnitvi vizije nas vodijo visoki, kakovostni standardi, strateška partnerstva s ponudniki obstoječih rešitev in opreme, ter zadovoljstvo naših kupcev in nenehna želja po učenju in napredovanju vseh zaposlenih.

Temeljne vrednote

Temeljne vrednote na katerih sloni vsakodnevno poslovanje so: znanje, odprtost do novih idej in sprememb, nenehni razvoj in učenje, gradnja dolgoročnih partnerskih odnosov z zaposlenimi in s poslovnimi partnerji, prijaznost in kratek odzivni čas v vseh primerih poslovanja (svetovanje, implementacija rešitev, servis, tehnična podpora…). izpolnjevanje danih obljub, zanesljivost postavljenih rešitev.

Direktor: Dejan Gradišnik univ.dipl.inž.str.

Partnerska podjetja:

Energija Nove Dobe


Izrazi kot so UČINKOVITA RABA ENERGIJE in uporaba OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE so danes postala stalnica v vsakodnevnem žargonu. Nasveti kako svoj denar pravilno in učinkovito uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav so nam lahko v veliko pomoč. NIKOLI NI PREPOZNO! Tudi, če ste hišo že zgradili in v njej živite, stanovanje že kupili in opremili ter Vas pestijo problemi, povezani z rabo energije, Vam lahko pomagamo pri reševanju le-teh. Glede na to, da bo v prihodnosti tudi država zahtevala ENERGETSKE IZKAZNICE za objekte in s tem pripomogla k zmanjšanju energetske potrebe, na drugi strani pa subvencionirala alternativne vire kot so toplotna črpalka, solarni kolektorji, fotovoltaični kolektorji, peči na biomaso, varčne klima naprave, veterne elektrarne in ostale oblike učinkovite rabe energije, lahko povzamemo, da bodo ekološki trendi in racionalizacija porabe vedno bolj v ospredju in prav je tako.

Produkti kot so toplotna črpalka, peči na biomaso, solarni kolektorji, kolektorji za proizvodnjo električne energije, varčne klima naprave, prezračevalni sistemi omogočijo, da postanete energetsko neodvisni in vse kar potrebujete je vir, ki Vam ga narava vsaki dan ponuja. Veseli nas, da se družba spreminja in, da nam ni vseeno več, kakšno zapuščino bomo pustili našim zanamcem.

Razvoj toplotne črpalke, sončnih in fotovoltaičnih kolektorjev, peči na biomaso, vetrnih elektrarn, varčne klima naprave in prezračevalni sistemi se je s povečanim povpraševanjem razmahnil in prišel na raven izjemno kvalitetnih in učinkovitih naprav. Z večanjem konkurence na trgu pa je približal včasih nedosegljive produkte vsem nam.

Tudi različne renomirane institucije, kot so STIWA, preverjajo kvaliteto tovrstnih izdelkov na trgu in za toplotno črpalko VAILANT, ki je v našem programu, nagradilo kot najboljšo med preizkušenimi toplotnimi črpalkami. Več lahko preberete tukaj.

V našem programu v odvisnosti od aplikacije in zahteve investitorja uporabljamo preizkušene blagovne znamke kot so DAIKIN, TOSHIBA, MITSUBISHI, COOLWEX, SCHUCO, SYSTEM AIR, DANTHERM, LUNOS, TSK ki dajejo posebno težo vsakemu izvedenemu projektu. V primeru vprašanj v zvezi s toplotno črpalko, pečjo na biomaso, solarnimi kolektorji, fotovoltaičnimi kolektorji, pečmi na mestni plin, klimatskimi in prezračevalnimi sistemi smo Vam vedno na voljo za sugestije, za pomoč pri odločitvah ali za ogled na Vašem objektu.

Podprimo izzive prihajajočega časa in imejmo vedno pred seboj odgovornost do narave in do nas samih. Le skupaj lahko spremenimo svet!