FOTOVOLTAIČNI SISTEMI

Kaj je fotovoltaika?

Beseda fotovoltaika izvira iz grške besede “phos”, ki pomeni svetlobo in besede ” volt”. Fotovoltaika je veda, ki preučuje pretvorbo energije svetlobe, natančneje energijo fotonov v elektriko. Pod pojmom fotovoltaična (fotonapetostna) pretvorba razumemo direktno pretvarjanje svetlobne energije sončnega sevanja v električno energijo. Preprosteje povedano, gre za pretvorbo svetlobe v elektriko.

Pri tem sodelujeta tako direktno, kot tudi difuzno sončno sevanje. Pretvorba se izvrši v sončnih celicah, ki so glede na zgradbo lahko amorfne, polikristalne ali monokristalne. V večini primerov so izdelane iz silicija. Z združevanjem več sončnih celic dobimo fotonapetostne module.

Z združevanjem več modulov in z uporabo drugih elementov, kot so akumulatorji, regulatorji polnjenja in razsmerniki lahko zgradimo poljubno močan sistem za oskrbo z električno energijo na katerikoli lokaciji, če je le na razpolago dovolj sončnega sevanja.

Fotovoltaični modul je sestavljen iz večih solarnih celic, s pomočjo katerih se sončna svetloba pretvarja v električni tok. Ko se svetlobni žarki zadenejo v solarno celico, pride do premikanja elektronov v materialu in tako nastane električna napetost enosmernega toka.

Takole pridobljeno električno energijo lahko direktno uporabljajo porabniki enosmernega toka, ali pa jo s pomočjo razsmernika pretvarjamo v izmenično.

Naš sistem vam omogoča najrazličnejše načine uporabe in vgradnje fotovoltaičnih sistemov za proizvodnjo električne energije. Ponujamo vam rešitve za manjše porabnike, velike elektrarne in individualne rešitve vgradnje celic.

Vse komponente sistemov so podvržene strogim kvalitetnim zahtevam in nadzoru. Vsi fotovoltaični moduli se izdobavijo z garantirano zmogljivostjo na določeno časovno obdobje.