Fotovoltaični sistemi: Proizvodnja in lastna poraba el. energije

Fotovoltaični sistemi za lastno porabo so rešitev za zanesljivo oskrbo z električno energijo v regijah, kjer ni možnosti priklopa na javno omrežje, počitniške hiše, avtodome, hotele ali celo apartmajska naselja.

Proizvedeno električno energijo iz fotovoltaičnih celic je možno direktno uporabljati s porabniki enosmernega toka, ali preko razsmernika električni tok pretvarjamo v izmenični ki ga poljubno koristimo.

Višek proizvedene električne energije akumuliramo v baterije, od koder črpamo energijo kadar sonce ne sije.

Prednosti:

  • neodvisnost od javnih omrežij
  • konfiguracija za lastne potrebe
  • uporabno za vse 12V DC-porabnike

Primer uporabe v primeru lastne porabe za žarnice in vse ostale 12 V porabnike

Sestavljen iz:

  • 1 PV Modul S125
  • Regulator polnjenja 20 A,
  • 1 Blok akumulator 12 V 2 OPzS 100
  • 4 CFL Varčne žarnice 24 V DC/15
  • Dodatno potrebno: montažni sistem, sistem vodnikov

Majhen in zanesljiv sistem za oskrbo z električno energijo vsem 12V porabnikom.

Sistem vam zagotavlja do 550 Wh električne energije v podnebnih razmerah za celotno Slovenijo.

Drugače povedano pomeni cca 7 ur energije za žarnice ali drugih porabnikov sistema 12V.